มาตราฐานการประเมินความโปร่งใสภาครัฐ

ITA

ITA

คุณธรรมและความโปร่งใส

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

LPA

LPA

แบบประเมินประสิทธิภาพ

แบบประเมินประสิทธภาพ ขององต์การปกครองส่วนท้องถิ่น

Desmond Eagle

Desmond Eagle

Graphic Designer

Pok pok direct trade godard street art, poutine fam typewriter food truck narwhal kombucha wolf cardigan butcher whatever pickled you.

Ruby Von Rails

Ruby Von Rails

Lead Developer

Small batch vexillologist 90's blue bottle stumptown bespoke. Pok pok tilde fixie chartreuse, VHS gluten-free selfies wolf hot.

เทศบาลใกล้ชิดประชา

กองงานด้านการบริการประชาชน

ด้านสาธารสุข

ด้านสาธารสุข

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เพื่อสุขอนามัยของชาวปราจีนบุรี

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ดูแลด้านการศึกษา

กำกับดูแลด้านการศึกษาของลูกหลานชาวเทศบาลเมืองฯ

สวัสดิการเพื่อสังคม

สวัสดิการเพื่อสังคม

กองสวัสดิการสังคม

ดูแลทั้งทุกข์และสุขของชาวเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ติดต่อเทศบาลเมืองปราจีน

เจ้าหน้าที่ทุกคนยินดี พร้อมให้บริการ

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 1 ถนนแจ้งพัฒนา ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ช่องทาง ติดต่อ

E-mail : contact@prachincity.go.th
โทร.0-3721-1028
โทรสาร.0-3721-2163
FACEBOOK

Contact Us

    • ฟอรั่ม
    • กระทู้
    • ข้อความ
    • เรื่องสุดท้าย