ปีงบประมาณ 2556

1ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ.2556
2ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญแรก ประจำปี พ.ศ. 2556
3ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2556 วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.พ.56 เวลา 14.00น.
4ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556
5ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2556 วันพุธที่ 15 พ.ค.56 เวลา 14.00น.
6ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556
7ประกาศ เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 วันอังคารที่ 25 มิ.ย.56 เวลา 14.00น.
8ประกาศ เปิดประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2556
9ประกาศ เรียกประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2556
10ประกาศ การเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2556
11ประกาศ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 ในวันที่ 23 ส.ค.56
12ประกาศ เปิดประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2556
13ประกาศ เรียกประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2556
14ประกาศ การเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2556
15ประกาศ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสามัญสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 ในวันที่ 23 ก.ย.56